سامانه هاي دانشگاهي » سامانه هاي دانشگاهي

سامانه هاي دانشگاهي


ايده پرداز پيروز با هدف ارتقا سطح علمي و آموزشي دانشگاه هاي سراسر كشور بيشترين نيرو و تمركز خود را بر روي برنامه نويسي نرم افزارهاي دانشگاهي مانند سامانه دانش آموختگان دانشگاه ها معطوف كرده است تا بتواند زمينه آسايش و رفاه هرچه بيشتر دانشجويان و فارغ التحصيلان دانشگاهي را فراهم آورد.


در اين راستا افتخار ما همكاري با دانشگاه هايي همچون دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ،ايران ،تهران ،قزوين و... مي باشد.
نرم افزار الكترونيكي دانش آموختگان
كاهش حجم مراجعه دانش آموختگان،استفاده كارآمدتر از نيروي انساني،كاهش حجم استفاده از منابع فيزيكي ،امكان اطلاع رساني به دانش آموختگان بصورت آنلاين .
بايگاني الكترونيكي اسناد
با هدف الكترونيكي نمودن پرونده هاي دانشجويان و دانش آموختگان طراحي و ارائه گرديده است تا ضمن كاهش اتلاف وقت و انرژي در سازمان، صرفه جويي چشمگيري در هزينه هاي سازمان را موجب گردد.
ثبت نام اينترنتي دانشجويان
ثبت نام داوطلبان جديد الورود با هدف كاهش مراجعه ايشان به دانشگاه ها،ارتباط تنگاتنگ حوزه هاي غيرمعاونت آموزشي دانشگاه ها از جمله معاونت دانشجويي فرهنگي، ستاد شاهد و ايثارگر، مركز استعدادهاي درخشان دانشگاه با فرآيند ثبت نام داوطلبان جديد الورود طراحي و ايجاد گرديد.
به كارگيري روش هاي نوين ارزيابي عملكرد اعضاي هيات علمي در خصوص ترفيع و ارتقاء، به گونه اي كه ضمن حفظ شان والاي ايشان، متضمن تحقق رسالت دانشگاه و اعمال مديريت اثر بخش نيز باشد، مدت هاست در اولويت كار دانشگاه ها قرار گرفته است. سامانه ارزشيابي هيات علمي با هدف اندازه گيري و محاسبه فعاليت هاي اعضاي هيات علمي بر اساس واحد يكساني به تفكيك آموزش، پژوهش، درمان و مديريت با همكاري دانشگاه هاي علوم پزشكي راه اندازي شده است.
سامانه جذب هيات علمي
در حال حاضر متقاضيان ثبت نام هيات علمي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي با مراجعه به سايت وزارت متبوع اقدام به ثبت اطلاعات و ارسال مدارك مورد نياز مي نمايندو سپس اين اطلاعات توسط كارشناسان دانشگاه ها مورد بررسي قرار ميگيرد.
سامانه آزمون ها
اين سامانه قابليت برگزاري چندين آزمون به صورت همزمان را دارا مي باشد و از ديگر ويژگي هاي بارز آن پرداخت الكترونيكي هزينه ثبت نام مي باشد. مزيت بي نظير اين سامانه، انسجام با سامانه بايگاني اسناد ، امكان پردازش اطلاعات و مقايسه آن با سال هاي گذشته مي باشد.
سامانه مديريت ارباب رجوع در سازمان ها
اين سامانه به مديران جهت تصميم گيري صحيح و دقيق در خصوص منابع فيزيكي، مالي و منابع انساني دانشگاه كمك مي نمايد.
سامانه ارزيابي عملكرد
شركت ايده پرداز پيروز با همكاري دانشگاه علوم پزشكي تهران اقدام به راه اندازي سامانه الكترونيكي ارزيابي عملكرد سازمانها نموده است، تا هريك از واحد ها پس از خود ارزيابي مورد ارزيابي مديريت قرار گرفته و در صورت لزوم خود ارزيابي مجدد صورت پذيرد و در صورت وجود مستندات از طريق سامانه ارسال گردد.
سامانه ميهماني و انتقالي
نرم افزار ثبت نام الكترونيكي متقاضيان نقل و انتقال در دانشگاه ها با هدف ثبت نام از متقاضيان كه در اقصي نقاط ميهن اسلامي ساكن مي باشند، طراحي و ارائه گرديده است و ارتباط تنگاتنگ حوزه هاي معاونت آموزشي دانشگاه ها از جمله ستاد و دانشكده و ... را، با فرآيند پذيرش داوطلب ميهماني فراهم مي نمايد.

آدرس: تهران- سه راه طالقانی شریعتی - ابتدای خواجه نصیر غربی - ساختمان عماد -
پلاک302 - واحد10
تلفن: 7-77643586-021