سامانه هاي دانشگاهي » سامانه هاي دانشگاهي » سامانه بايگاني الكترونيكي اسناد

سامانه بايگاني الكترونيكي اسناد

بايگاني الكترونيكي اسناد

امروزه حجم بسيار زياد مدارك و پرونده هاي تحصيلي دانشجويان و دانش آموختگان دانشگاه ها و همچنين نگهداري، دسترسي سريع و حفظ امنيت اين اسناد مديران را بر آن داشته تا جهت بايگاني اسناد خود به تكنيك هاي جديد فناوري اطلاعات روي بياورند. كمبود فضا، عدم دسترسي سريع، دقيق و آسان، ضريب امنيتي پايين در مقابل حوادث غيرمترقبه از مشكلات ديگر نگهداري اسناد به صورت فيزيكي مي باشد. همچنين بروزرساني اين اسناد نيز حجم كاري بسياري را به نيروي انساني تحميل مي نمايد. نرم افزار بايگاني الكترونيكي اسناد، با هدف الكترونيكي نمودن پرونده هاي دانشجويان و دانش آموختگان طراحي و ارائه گرديده است تا ضمن كاهش اتلاف وقت و انرژي در سازمان، صرفه جويي چشمگيري در هزينه هاي سازمان را موجب گردد. از ديگر اهداف اين سامانه يكپارچه نمودن پرونده دانشجويان و دانش آموختگان در حوزه هاي غير از معاونت آموزشي دانشگاه ها از جمله معاونت دانشجويي فرهنگي، ستاد شاهد و ايثارگر، مركز استعدادهاي درخشان دانشگاه و ... مي باشد. اين سامانه قابليت استفاده توسط كليه معاونت ها با تعريف چارت سازماني و امنيت بالا و با تعريف سطوح دسترسي توسط مديريت سامانه را دارا مي باشد. همچنين اين سامانه با ديگر سامانه ها همانند سامانه ثبت نام الكترونيكي دانشجويان و سامانه الكترونيكي دانش آموختگان ارتباط مستقيم دارد. ضمناً اين سامانه موجب استفاده كارآمدتر از نيروي انساني، كاهش حجم استفاده از منابع فيزيكي همانند كاغذ و پرينتر در دانشگاه ها مي گردد.

شما مي توانيد كاتالوگ سامانه را دريافت كنيد. آدرس: تهران- سه راه طالقانی شریعتی - ابتدای خواجه نصیر غربی - ساختمان عماد -
پلاک302 - واحد10
تلفن: 7-77643586-021