سامانه هاي دانشگاهي » سامانه هاي دانشگاهي » سامانه مديريت ارباب رجوع در سازمان ها

سامانه مديريت ارباب رجوع در سازمان ها

سامانه مديريت ارباب رجوع در سازمان ها

در دنياي امروز، يكي از مهمترين وظايف و هنرهاي مديريت، تصميم گيري صحيح، دقيق و بموقع در دانشگاهها است. شناسايي وضعيت ارباب رجوع، علت مراجعه ارباب رجوع به دانشگاه و زمانهايي كه بيشترين مراجعه به دانشگاه وجود دارد، كسب اطلاع از فرآيندهايي كه به واسطه حضور ارباب رجوع در دانشگاه انجام مي شود، آگاهي از حوزه هايي كه درگير ارائه خدمت هستند و بدست آوردن فصولي كه در آن بيشترين مراجعه به دانشگاه وجود دارد، مديران را قادر به شناسايي فرآيندها و ارباب رجوع در دانشگاه مي نمايد. با داشتن يك سامانه گزارش گيري ميتوان اين امر را تحقق بخشيد، بيترديد اين امر در نحوه تصميم گيري و اداره بهينه بسيار موثر مي باشد. در همين راستا شركت ايده پرداز پيروز به ارائه سامانه الكترونيكي ارباب رجوع نموده كه مديران دانشگاه ميتوانند با استفاده از اين سامانه به باز مهندسي و باز طراحي فرآيندها در دانشگاه ها بپردازند. اين سامانه به مديران جهت تصميم گيري صحيح و دقيق در خصوص منابع فيزيكي، مالي و منابع انساني دانشگاه كمك مي نمايد.

شما مي توانيد كاتالوگ سامانه را دريافت كنيد

آدرس: تهران- سه راه طالقانی شریعتی - ابتدای خواجه نصیر غربی - ساختمان عماد -
پلاک302 - واحد10
تلفن: 7-77643586-021