سامانه هاي دانشگاهي » سامانه هاي دانشگاهي » سامانه الكترونيكي جذب هيئت علمي

سامانه الكترونيكي جذب هيئت علمي

سامانه جذب هيات علمي

در حال حاضر متقاضيان ثبت نام هيات علمي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي با مراجعه به سايت وزارت متبوع اقدام به ثبت اطلاعات و ارسال مدارك مورد نياز مي نمايندو سپس اين اطلاعات توسط كارشناسان دانشگاه ها مورد بررسي قرار ميگيرد و كارشناس به تعامل با متقاضي مي پردازد و در صورتي كه متقاضي داراي نقص مدرك باشد به ايشان از طريق سامانه اطلاع رساني مي نمايد تا تكميل مدارك صورت پذيرد. نرم افزار ثبت نام الكترونيكي متقاضيان هيات علمي در دانشگاه هاي وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي با هدف ثبت نام از متقاضيان كه در اقصي نقاط ميهن اسلامي ساكن مي باشند، طراحي و ارائه گرديده است تا ضمن كاهش مراجعه ايشان به دانشگاهها از اتلاف وقت ايشان ممانعت بعمل آيد و صرفه جويي چشمگيري در هزينه هاي ايشان را موجب گردد. ضمناً اين سامانه موجب استفاده كارآمدتر از نيروي انساني وكاهش حجم استفاده از منابع فيزيكي مي گردد.


شما مي توانيد كاتالوگ
سامانه را دريافت كنيد.


آدرس: تهران- سه راه طالقانی شریعتی - ابتدای خواجه نصیر غربی - ساختمان عماد -
پلاک302 - واحد10
تلفن: 7-77643586-021