سامانه هاي دانشگاهي » سامانه هاي دانشگاهي » سامانه ميهماني و انتقال

سامانه ميهماني و انتقال

سامانه ميهماني و انتقالي

در حال حاضر متقاضيان ميهمان در دانشگاه ها پس از اخذ مجوز از دانشگاه مبدا به حوزه هاي خدمات آموزشي دانشگاه ها معرفي مي گردند و سپس با صرف زمان و هزينه به دانشگاه مقصد مراجعه نموده و اقدام به ثبت تقاضاي ميهماني و پيگيري آن مي نمايند. اين فرآيندها در فصول مختلف آموزشي صورت مي پذيرد. نرم افزار ثبت نام الكترونيكي متقاضيان نقل و انتقال در دانشگاه ها با هدف ثبت نام از متقاضيان كه در اقصي نقاط ميهن اسلامي ساكن مي باشند، طراحي و ارائه گرديده است تا ضمن كاهش مراجعه ايشان به دانشگاه ها از اتلاف وقت ايشان ممانعت بعمل آيد و صرفه جويي چشمگيري در هزينه هاي خانواده ايشان را موجب گردد. از ديگر اهداف اين سامانه ارتباط تنگاتنگ حوزه هاي معاونت آموزشي دانشگاه ها از جمله ستاد و دانشكده و ... را، با فرآيند پذيرش داوطلب ميهماني فراهم مي نمايد و موجب تسهيل در اتخاذ تصميمات مناسب براي دانشگاه ها بر اساس آمارهاي بدست آمده از گروه هاي پذيرفته شده دانشجويي قبل از حضور دانشجويان در دانشگاه، مي گردد. ضمناً اين سامانه موجب استفاده كارآمدتر از نيروي انساني، كاهش حجم استفاده از منابع فيزيكي و اطلاع رساني كليه قوانين و آيين نامه هااز طريق سايت، ارسال مدارك لازم توسط متقاضي در دانشگاه ها مي گردد.

شما مي توانيد كاتالوگ سامانه را دريافت كنيد.

  

آدرس: تهران- سه راه طالقانی شریعتی - ابتدای خواجه نصیر غربی - ساختمان عماد -
پلاک302 - واحد10
تلفن: 7-77643586-021