سامانه هاي دانشگاهي » سامانه هاي دانشگاهي » سامانه الكترونيكي ارزشيابي اعضاي هيات علمي دانشگاه ها

سامانه الكترونيكي ارزشيابي اعضاي هيات علمي دانشگاه ها


موضوع ارزيابي عملكرد يكي از مباحث گسترده اي است كه دامنه وسيعي از رشته ها و صاحبنظران بر آن اثرگذار بوده اند. سازمانها بر اين باورند كه نيروي انساني به عنوان منبع اصلي ايجاد ارزش در سازمان و به عنوان مزيت رقابتي مطرح است. موسسات، سازمان ها و دستگاه هاي اجرايي با هر ماموريت، رسالت، اهداف و چشم اندازي كه دارند ملزم به پاسخگويي به مشتريان، ارباب رجوع و ذينفعان هستند. به كارگيري روش هاي نوين ارزيابي عملكرد اعضاي هيات علمي در خصوص ترفيع و ارتقاء، به گونه اي كه ضمن حفظ شان والاي ايشان، متضمن تحقق رسالت دانشگاه و اعمال مديريت اثر بخش نيز باشد، مدت هاست در اولويت كار دانشگاه ها قرار گرفته است. سامانه ارزشيابي هيات علمي با هدف اندازه گيري و محاسبه فعاليت هاي اعضاي هيات علمي بر اساس واحد يكساني به تفكيك آموزش، پژوهش، درمان و مديريت با همكاري دانشگاه هاي علوم پزشكي راه اندازي شده است.

ما اولين شركت توليد كننده سامانه ارزشيابي هيات علمي در كشور نيستيم، اما ...

 دسترسي آسان و سريع به فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي و ... توسط اعضاء هيات علمي
 جستجو با سرعت و دقت بالا و انتخاب فعاليت هاي مورد علاقه
 پايش و بررسي ميزان افزايش يا كاهش فعاليت هاي اعضاي هيات علمي، گروه هاي آموزشي، دانشكده ها و دانشگاه در طول زمان
 تعيين حداقل و حداكثر فعاليت مورد انتظار و استقرار سامانه مديريت در گروههاي آموزشي
 امكان تعريف چارت سازماني براي تمام بخش و زير بخش هاي بيمارستان ها و گروه هاي آموزشي
 امكان تعريف مراكز تحقيقاتي و پژوهشي جهت ترفيع و ارتقاء اعضاء هيات علمي
 محاسبه ترفيع براساس گروه هاي آموزشي

آنچه براي ارائه داريم

 امكان استفاده از سامانه تحت وب با اكثر مرورگرها و سيستم عامل موبايل
 حفظ محرمانگي اطلاعات براي سازمان و امنيت بالا در حفظ و نگهداري اطلاعات
 ارائه گزارشهاي متنوع و پويا مورد نياز كارشناسان و مديران
 جمع آوري اطلاعات به صورت يكپارچه و ارزيابي آنها در همان لحظه
 متمايز كردن فعاليت ها و انتقال به دوره هاي ارزيابي براي فعاليت هاي خاص
 محاسبه و آناليز ترفيع هيات علمي براساس فعاليت هاي پرشده و تاييد شده
 امكان ارسال پيامك در تغيير وضعيت فعاليت ها
 تعريف محدوديت در خصوص پر كردن و تاييد فعاليت ها


      

آدرس: تهران- سه راه طالقانی شریعتی - ابتدای خواجه نصیر غربی - ساختمان عماد -
پلاک302 - واحد10
تلفن: 7-77643586-021